Välkommen

  Advokat Mikael Svegfors är verksam i Aneby, mitt på Småländska höglandet, 45 km från Jönköping, 25 km från Eksjö och 28 km från Tranås.

Advokatbyråns inriktning är allmänjuridisk. Advokat Svegfors tar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och offentligt biträde, men också ombud i arbetstillståndsärenden.

Advokat Svegfors är förordnad som Notarius Publicus.

 • Företagsinformation
  Svegfors Advokatbyrå AB
  Org. nr 556773-0600
  Bankgiro 5242-4140
 • Postadress
  Box 8
  578 21 Aneby
 • Besöksadress
  Storgatan 38
  578 31 Aneby
 • Kontaktuppgifter
  Mobil: 07 222 63 222
  Telefon: 0380 45 175
  Telefax: 0380 649 008
  e-post: advokat@svegfors.se
  twitter: @AdvokatSvegfors

close

Advokat Svegfors är utomlands under perioden 16 - 28 oktober 2016.

Det går bra att sända:
e-post advokat@svegfors.se
eller fax: 0380 649 008

Vid särskilt angelägna ärenden är det möjligt att lämna ett utförligt meddelande på nummer 0380 311 888.
Uppge då:

 1. namn,
 2. mobilnummer och
 3. detaljerad information om vad som gör ärendet akut,
 4. VIKTIGT - sänd även e-post med kontaktuppgifter.
  Om möjligt och 1-4 ovan är uppfyllda försöker jag återkomma i saken.(Under 26, 27 och 28 oktober kommer bevakning av e-post, fax och telemeddelanden att vara begränsad)

Notarius Publicus under hela perioden - Kontakta advokaten Christian Berntö, Tranås tel. 0140-19050

 

Attorney Svegfors is traveling during the following period, October 16 - 28, 2016.

You can reach us via:
e-mail attorney@svegfors.se
or telefax: +46 (0)380 649 008

In urgent cases it will be possible to leave a detailed message at phone number +46 380 311 888.
Leave:

 1. name,
 2. mobile number and
 3. a detailed description of the case and why it is urgent,
 4. IMPORTANT - also send an e-mail with contact info.
  I will try to get back to you, provided 1-4 above is done correctly.(During October 26-28, we will have very limited possibilities to check e-mail, telefax and phone messages)

Notary Public during the whole period - Please contact attorney Christian Berntö, Tranås phone +46 (0)140-19050